Το καλό βιβλίο, στη σωστή τιμή!

2103306397    Το καλό βιβλίο, στη σωστή τιμή!

Ελαττωματικά, κακέκτυπα ή λανθασμένα (άλλα από αυτά που είχατε παραγγείλει) βιβλία αντικαθίστανται με έξοδα του βιβλιοπωλείου Εκδόσεις Καλοκάθη, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης/υπαναχώρησης της παραγγελίας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη. Σε περίπτωση προεξόλφησης του κόστους παραγγελίας, θα δρομολογηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού στον πελάτη χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση.

Έχετε γενικότερα την δυνατότητα να αλλάξετε ή να επιστρέψετε βιβλία τα οποία έχετε παραλάβει από το βιβλιοπωλείο μας.

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης (για τις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες, γενικότερα για τις παραγγελίες εξ αποστάσεως) καθορίζει ότι δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που έχετε συνάψει με την παραγγελία σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, χωρίς να υποχρεούστε να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας παραλαβής σας.

Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων μας σε βιβλία που έχετε παραγγείλει (με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα) τα χρήματα επιστρέφονται άμεσα στον πελάτη μας.